Thông tin văn bản
Văn bản số 9469/VP-KTTC ngày 21/12/2020 Sao gửi Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 9469/VP-KTTC Ngày ban hành: 21/12/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201221101501.zip