Thông tin văn bản
Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 13/01/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 03/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/01/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 02 năm 2015 Người ký:
Đính kèm: 032015QDUBND2014.doc