Thông tin văn bản
Quyết định số 1558/QĐ-UBND ngày 11/07/2014

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 14/2014/TT-BTP, ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp về quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Số ký hiệu: 1558/QĐ-UBND Ngày ban hành: 11/07/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 14/2014/TT-BTP, ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp về quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2014 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 1558QDUBND2014.doc