Thông tin văn bản
Văn bản số 5377/VP-KT ngày 23/06/2023 Sao gửi Quyết định số 743/QĐ-TTg ngày 22/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng quốc gia
Số ký hiệu: 5377/VP-KT Ngày ban hành: 23/06/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 743/QĐ-TTg ngày 22/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng quốc gia
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230626103125.zip