Thông tin văn bản
Văn bản số 144/VP-KTTC ngày 06/01/2021 sao gửi Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 144/VP-KTTC Ngày ban hành: 06/01/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210114150731.zip