Thông tin văn bản
Công văn số 1999/VP-HCC ngày 10/04/2019 Sao gửi V.v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực QLLĐNN thuộc phạm vi QLNN của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số ký hiệu: 1999/VP-HCC Ngày ban hành: 10/04/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Sao gửi V.v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực QLLĐNN thuộc phạm vi QLNN của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1999VP-TTHCC.rar