Thông tin văn bản
Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 25/08/2020 Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 31/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 25/08/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 08 năm 2020 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 31 qppl.signed.pdf