Thông tin văn bản
Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 Công nhận 195 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh năm học 2020-2021
Số ký hiệu: 117/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/01/2022
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Công nhận 195 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh năm học 2020-2021
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 117qd.signed.pdf