Thông tin văn bản
Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015

Ban hành Bảng giá chuẩn bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 09/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 02/02/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Bảng giá chuẩn bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 03 năm 2015 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 092015QDUBND2015.doc