Thông tin văn bản
Văn bản số 2948/VP-NC ngày 14/05/2021 Sao gửi Báo cáo số 78/BC-BTP ngày 10/5/2021 của Bộ Tư pháp
Số ký hiệu: 2948/VP-NC Ngày ban hành: 14/05/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Báo cáo số 78/BC-BTP ngày 10/5/2021 của Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210519153716.zip