Thông tin văn bản
Văn bản số 4811/VP-KTTC ngày 09/07/2020 Sao gửi Thông tư số 16/2020/TT-BCT ngày 07/7/2020 của Bộ Công Thương
Số ký hiệu: 4811/VP-KTTC Ngày ban hành: 09/07/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 16/2020/TT-BCT ngày 07/7/2020 của Bộ Công Thương
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200713074137.zip