Thông tin văn bản
Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 31/07/2015

Về quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 15/2015/NQ-HĐND Ngày ban hành: 31/07/2015
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 09 năm 2015 Người ký:
Đính kèm: 152015NQHDND2015.doc