Thông tin văn bản
Kế hoạch số 2553/KH-UBND ngày 30/07/2021 Kế hoạch đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ sinh hoạt của nhân dân tại các khu vực có yêu cầu phong tỏa, cách ly y tế trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 2553/KH-UBND Ngày ban hành: 30/07/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ sinh hoạt của nhân dân tại các khu vực có yêu cầu phong tỏa, cách ly y tế trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 2553.signed.pdf