Thông tin văn bản
Quyết định số 3171/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Số ký hiệu: 3171/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/12/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Lĩnh vực: Kế hoạch - Quy hoạch Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2018 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 3171.qd.PDF