Thông tin văn bản
Văn bản số 7503/VP-NC ngày 04/11/2021 sao gửi Thông tư số 06/2021/TT-BNV ngày 01/11/2021 của Bộ Nội vụ.
Số ký hiệu: 7503/VP-NC Ngày ban hành: 04/11/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 06/2021/TT-BNV ngày 01/11/2021 của Bộ Nội vụ.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211112153859.zip