Thông tin văn bản
Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 19/01/2012

Ban hành Quy định chế độ, chính sách, trang phục đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 08/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành: 19/01/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định chế độ, chính sách, trang phục đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01 năm 2012 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: QD_08.doc