Thông tin văn bản
Văn bản số 4002/VP-VX ngày 14/09/2016

Về việc : (CKS) Triển khai thực hiện QĐ số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Số ký hiệu: 4002/VP-VX Ngày ban hành: 14/09/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : (CKS) Triển khai thực hiện QĐ số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4002VPVX2016.rar