Thông tin văn bản
Văn bản số 4676/VP-KGVX ngày 28/08/2018 Về việc : sao gửi vưn bản: Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện chỉ thị số 11/CT-TTg đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình
Số ký hiệu: 4676/VP-KGVX Ngày ban hành: 28/08/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Về việc : sao gửi vưn bản: Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện chỉ thị số 11/CT-TTg đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4676.rar