Thông tin văn bản
Công văn số 3797/UBND-NC ngày 23/11/2023 Tiếp tục khắc phục, chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót trong đánh giá công tác PCTN hằng năm
Số ký hiệu: 3797/UBND-NC Ngày ban hành: 23/11/2023
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Tiếp tục khắc phục, chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót trong đánh giá công tác PCTN hằng năm
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 3797 ub 2023_Signed.pdf