Thông tin văn bản
Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 04/01/2012

Ban hành Quy định mức hỗ trợ thôi việc đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Số ký hiệu: 01/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành: 04/01/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định mức hỗ trợ thôi việc đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01 năm 2012 Người ký:
Đính kèm: QD_01.doc