Thông tin văn bản
Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 16/12/2010

Về điều chỉnh một số chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2010 và Phê chuẩn Phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2011.

Số ký hiệu: 08/2010/NQ-HĐND Ngày ban hành: 16/12/2010
Cơ quan ban hành: HĐND H. Tân Châu Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về điều chỉnh một số chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2010 và Phê chuẩn Phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2011.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 17 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: NQ_2010_ChauThanh.rar