Thông tin văn bản
Văn bản số 8998/VP-KGVX ngày 29/12/2021 Sao gửi Quyết định 3418/QĐ-BKHCN
Số ký hiệu: 8998/VP-KGVX Ngày ban hành: 29/12/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định 3418/QĐ-BKHCN
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211231145245.zip