Thông tin văn bản
Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

Về Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2015

Số ký hiệu: 31/2014/NQ-HĐND Ngày ban hành: 11/12/2014
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2015

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 14 năm 2014 Người ký:
Đính kèm: 312014NQHDND2014.doc