Thông tin văn bản
Văn bản số 3344/VP-VHXH ngày 15/05/2020 sao gửi văn bản: Quyết định số 513/QĐ-BCĐTW ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg về việc ban hành kế hoạch tổng kết Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 3344/VP-VHXH Ngày ban hành: 15/05/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi văn bản: Quyết định số 513/QĐ-BCĐTW ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg về việc ban hành kế hoạch tổng kết Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200520085018.zip