Thông tin văn bản
Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 02/01/2020 Chỉ thị phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V
Số ký hiệu: 02/CT-UBND Ngày ban hành: 02/01/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu: Chỉ thị phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 02.CT.signed.pdf