Thông tin văn bản
Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 01/04/2020 Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 10/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 01/04/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 04 năm 2020 Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: PHU LUC VI.PDF
PHU LUC V.PDF
PHU LUC IV.PDF
PHU LUC III.PDF
PHU LUC II.PDF
phu luc I .PDF
10 QPPL.signed.pdf