Thông tin văn bản
Kế hoạch số 608/KH-UBND ngày 03/04/2019 Kế hoạch thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế năm 2019
Số ký hiệu: 608/KH-UBND Ngày ban hành: 03/04/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế năm 2019
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 608.ub.PDF