Thông tin văn bản
Văn bản số 4262/VP-KGVX ngày 30/06/2021 Sao gửi Quyết định số 2159/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021
Số ký hiệu: 4262/VP-KGVX Ngày ban hành: 30/06/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 2159/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210720102641.zip