Thông tin văn bản
Công văn số 341/UBND-VHXH ngày 01/03/2019 Ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019
Số ký hiệu: 341/UBND-VHXH Ngày ban hành: 01/03/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 341.ub.PDF