Thông tin văn bản
Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 20/08/2014

Ban hành Kế hoạch công tác về trách nhiệm bồi thường Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 1880/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20/08/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Kế hoạch công tác về trách nhiệm bồi thường Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 08 năm 2014 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 1880QDUBND2014.doc