Thông tin văn bản
Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 25/05/2014

Về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch.

Số ký hiệu: 04/CT-UBND Ngày ban hành: 25/05/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu:

Về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 04 năm 2014 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 04CTUBND2014.doc