Thông tin văn bản
Văn bản số 2207/QÐ-HÐTÐKT ngày 21/09/2017

Phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng Thi đua- Khen thưởng

Số ký hiệu: 2207/QÐ-HÐTÐKT Ngày ban hành: 21/09/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng Thi đua- Khen thưởng

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2207QDHDTDKT2017.pdf