Thông tin văn bản
Văn bản số 7257/VP-NC ngày 25/10/2021 Sao gửi Công văn số 1394-CV/VPTU ngày 22/10/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy
Số ký hiệu: 7257/VP-NC Ngày ban hành: 25/10/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Công văn số 1394-CV/VPTU ngày 22/10/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211102084617.zip