Thông tin văn bản
Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 21/09/2015

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống thông tin quản lý khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 47/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 21/09/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống thông tin quản lý khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 10 năm 2015 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 472015QDUBND2015.doc