Thông tin văn bản
Văn bản số 3386/VP-VX ngày 10/08/2016

Sao gửi quyết định số 1464/QĐ-TTG

Số ký hiệu: 3386/VP-VX Ngày ban hành: 10/08/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Sao gửi quyết định số 1464/QĐ-TTG

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3386VPVX2016.rar