Thông tin văn bản
Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 03/05/2012

Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 – 2015.

Số ký hiệu: 24/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành: 03/05/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 – 2015.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 04 năm 2012 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: QD_24.doc