Thông tin văn bản
Văn bản số 4413/VP-KTTC ngày 07/10/2016

(CKS) Về việc : Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Số ký hiệu: 4413/VP-KTTC Ngày ban hành: 07/10/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

(CKS) Về việc : Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4413VPKTTC2016.rar