Thông tin văn bản
Văn bản số 1544/VP-KT ngày 27/02/2023 sao gửi Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 1544/VP-KT Ngày ban hành: 27/02/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230308155529.zip