Thông tin văn bản
Văn bản số 6768/VP-KGVX ngày 11/12/2018 (cks). SGVB QĐ số 1677 về việc phê duyệt Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025
Số ký hiệu: 6768/VP-KGVX Ngày ban hành: 11/12/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (cks). SGVB QĐ số 1677 về việc phê duyệt Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 6768.rar