Thông tin văn bản
Văn bản số 7141/VP-TH ngày 11/08/2023 Sao gửi Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 07/8/2023 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023
Số ký hiệu: 7141/VP-TH Ngày ban hành: 11/08/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 07/8/2023 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230814152352.zip