Thông tin văn bản
Văn bản số 479/VP-VHXH ngày 22/01/2020 Sao gửi Thông tư số 34/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế
Số ký hiệu: 479/VP-VHXH Ngày ban hành: 22/01/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 34/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200130082306.zip