Thông tin văn bản
Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 21/08/2023 Công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số ký hiệu: 1712/QĐ-UBND Ngày ban hành: 21/08/2023
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 1712 qd 2023_moi.signed.pdf