Thông tin văn bản
Công văn số 2796/VP-NCPC ngày 17/05/2019 Sao gửi báo cáo số 405-BC/TU ngày 06/5/2019 và Báo cáo số 406-BC/TU ngày 08/5/2019 của Tỉnh ủy
Số ký hiệu: 2796/VP-NCPC Ngày ban hành: 17/05/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Sao gửi báo cáo số 405-BC/TU ngày 06/5/2019 và Báo cáo số 406-BC/TU ngày 08/5/2019 của Tỉnh ủy
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2796VP-NCPC.rar