Thông tin văn bản
Văn bản số 1037/VP-KTTC ngày 21/02/2020 Sao gửi Quyết định số 30/QĐ-TCQLĐĐ ngày 18/02/2019 của Tổng cục Quản lý đất đai
Số ký hiệu: 1037/VP-KTTC Ngày ban hành: 21/02/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 30/QĐ-TCQLĐĐ ngày 18/02/2019 của Tổng cục Quản lý đất đai
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200224092432.zip