Thông tin văn bản
Văn bản số 5366/VP-KT ngày 23/06/2023 sao gửi Nghị định số 36/2023/NĐ-CP ngày 21/6/2023 của Chính phủ.
Số ký hiệu: 5366/VP-KT Ngày ban hành: 23/06/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 36/2023/NĐ-CP ngày 21/6/2023 của Chính phủ.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230626103201.zip