Thông tin văn bản
Văn bản số 5672/VP-VHXH ngày 10/08/2020 Sao gửi Quyết định số 1189/QĐ-TTg
Số ký hiệu: 5672/VP-VHXH Ngày ban hành: 10/08/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 1189/QĐ-TTg
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200811084850.zip