Thông tin văn bản
Văn bản số 541/VP-KT ngày 23/01/2022 Về việc: sao gửi Quyết định số 65/QĐ-BCT ngày 19/01/2022 của Bộ Công Thương
Số ký hiệu: 541/VP-KT Ngày ban hành: 23/01/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Về việc: sao gửi Quyết định số 65/QĐ-BCT ngày 19/01/2022 của Bộ Công Thương
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220125085625.zip