Thông tin văn bản
Văn bản số 7610/VP-KGVX ngày 10/10/2022 sao gửi Quyết định số 2777/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ Hội thi Giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc.
Số ký hiệu: 7610/VP-KGVX Ngày ban hành: 10/10/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 2777/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ Hội thi Giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20221010160137.zip