Thông tin văn bản
Văn bản số 4890/VP-KT ngày 08/06/2023 sao gửi Thông tư số 33/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 4890/VP-KT Ngày ban hành: 08/06/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 33/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230609142006.zip