Thông tin văn bản
Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 17/12/2010

Về việc phân khai chi tiết nguồn vốn đầu tư xây dựng năm 2011.

Số ký hiệu: 08/2010/NQ-HĐND Ngày ban hành: 17/12/2010
Cơ quan ban hành: HĐND H. DMC Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về việc phân khai chi tiết nguồn vốn đầu tư xây dựng năm 2011.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 19 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: NQ_2010_DMC.rar